BWF BWF Album Forum Aanmelden | Registreren & Inschrijven

Algemeen reglement

  • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud op jullie PC, noch voor wat jullie hiermee doen.
  • De organisatie heeft het recht om de inhoud van de deelnemers hun informatiedragers te controleren (harde schijven, externe schijven, ...) indien zij dit nodig achten voor een goed verloop van het evenement.
  • Bij diefstal of vandalisme op eender welk vlak zal de politie verwittigd worden.
  • Het gebruiken van eender welke drug tijdens de LAN is niet toegestaan, noch in de zaal noch buiten de zaal. Dit kan resulteren tot een uitsluiting van het evenement en inbeslagname van de goederen. Bij elk voorval zal de politie op de hoogte gebracht worden.
  • Hacken/proberen hacken van iemands PC/Game servers resulteert in onmiddellijke verwijdering van de lanparty, zonder terugbetaling.
  • Het verspreiden van illegale bestanden tijdens het event is niet toegestaan en kan resulteren tot een uitsluiting.
  • Wanneer het evenement door eender welke reden niet kan doorgaan worden alle betalingen teruggevorderd. Wanneer een deelnemer door bepaalde reden niet aanwezig kan zijn op het evenement, is een terugbetaling mogelijk na een geldige reden.
Wij behouden het recht om deze regels te allen tijde aan te passen indien nodig.